Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc: 69 năm ngày càng tốt đẹp

Phóng sự ảnh Xem thêm