Quảng Ninh: Phẫu thuật dị tật bàn chân miễn phí cho bệnh nhân

Phóng sự ảnh Xem thêm