Quốc tế đề cao quan điểm nhất quán của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem tiếp