Ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Thông tấn xã Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm