Ra mắt cuốn sách bằng tiếng Việt về lãnh tụ Azerbaijan Heydar Aliyev

Phóng sự ảnh Xem thêm