Rà phá bom mìn đem lại nụ cười cho cộng đồng – câu chuyện về kỹ thuật viên rà mìn Hoàng Thị Hải Lý

Phóng sự ảnh Xem thêm