Sắc màu văn hóa Việt Nam trong Lễ Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Myanmar

Phóng sự ảnh Xem thêm