Sáng kiến chương trình “Vì em là con gái” và Dự án “Trường học An toàn, Thân thiện và Bình đẳng” của Plan International tại Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm