Sôi nổi ngày Giao lưu văn hóa Việt - Pháp tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem thêm