TPHCM: Kỷ niệm lần thứ 72 Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ

Phóng sự ảnh Xem thêm