Tài trợ 780 bể chứa nước sạch tại 9 xã tại Vũng Liêm

Phóng sự ảnh Xem thêm