Tăng cường hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân El Salvador

Phóng sự ảnh Xem thêm