Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Điện Biên và các địa phương của An-giê-ri

Phóng sự ảnh Xem thêm