Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Argentina

Phóng sự ảnh Xem thêm