Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt – Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm