Tăng sự hiện diện của Việt Nam tại các sự kiện quốc tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp