Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ rà phá bom mìn tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm