Thái Nguyên tổ chức toạ đàm với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm