Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm