Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Câu lạc bộ Hữu nghị Việt Nam – Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh

Phóng sự ảnh Xem thêm