Thủ tướng Lào Thoong-Lun Xi-xu-lít gặp mặt các cựu chuyên gia quân sự, giáo dục và cựu quân tình nguyện Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm