Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết, trao 26 thỏa thuận hợp tác Việt-Anh

Phóng sự ảnh Xem tiếp