Thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ tại các tỉnh phía Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm