Tích cực gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm