Tọa đàm “Kết luận 102-KL/TW về hội quần chúng và công tác đối ngoại nhân dân”.

Phóng sự ảnh Xem thêm