Toạ đàm “Mê Kông hợp tác và phát triển” và “Chất độc da cam - Hậu quả chiến tranh Việt Nam” tại Italia

Phóng sự ảnh Xem thêm