Tọa đàm Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp