Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba E.La-xô

Phóng sự ảnh Xem thêm