Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Phóng sự ảnh Xem thêm