Trại Văn hóa Nhật Bản tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm