Trao Huân chương Hữu nghị cho tổ chức East Meets West Foundation

Phóng sự ảnh Xem thêm