Trao Huy chương Hữu nghị cho Giám đốc RCM

Phóng sự ảnh Xem thêm