Trao Kỷ niệm chương "Vì Hoà bình, Hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Bulgaria

Phóng sự ảnh Xem thêm