Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm