Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Bỉ tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm