Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Chile tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm