Trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm