Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình, hữu nghị cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm