Trao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho cán bộ Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm