Trao Quyết định hưởng chế độ hưu trí cho đồng chí Nguyễn Văn Kiền

Phóng sự ảnh Xem thêm