Trao bằng Tiến sĩ danh dự cho nguyên Thủ hiến bang Hessen, Đức

Phóng sự ảnh Xem thêm