Trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016

Phóng sự ảnh Xem thêm