Trao nhà Hữu nghị cho bà Kanchia - người phụ nữ Lào cứu bộ đội Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm