Trao quyết định kiện toàn lãnh đạo Ban Quản lý Cung Hữu nghị Việt - Trung

Phóng sự ảnh Xem thêm