Triển lãm ảnh và hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bulgaria

Phóng sự ảnh Xem thêm