Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh

Phóng sự ảnh Xem thêm