Tuyên dương hơn 400 điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm