Tuyên dương sinh viên Lào tại Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc

Phóng sự ảnh Xem thêm