Ủy ban Hòa bình Việt Nam tiếp Ủy ban Hòa bình Kanagawa

Phóng sự ảnh Xem thêm