Về hành trình “Theo dấu chân Chủ tịch Xu-pha-nu-vông”

Phóng sự ảnh Xem tiếp